Vår vision

 

Vår vision med verksamheten är att skapa den bästa hemtjänsten i Umeå!


Genom delaktighet, lyhördhet och kontinuitet kommer vi ständigt sträva efter den målsättningen.


Vi är en liten aktör med stora visioner där vi genom ett inkluderande och samhällsnyttigt synsätt kan göra goda insatser för våra kunder.
Vår förhoppning är att genom återinvestering i företaget kan vi genom kompetensutveckling och öppenhet inför nya idéer och förslag skapa en verksamhet som gör både kunder och personal nöjda med sin vardag.