Personal

 

Vår största tillgång är vår personal!

 

Vi har en blandning av undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare som utför omsorgen hos våra kunder. Kompetensmatchning genomförs och beroende på vad som är mest lämpligt hos varje enskild kund har vi en kompeten och duktig medarbetare som kan utföra omsorgen.

 

Vi tror på kompetensutveckling för våra anställda. Det är både större utbildningssatsningar för personalstyrkan som kortare enskilda utbildningsmoment men även kontinuerlig handledning. Utöver de formella utbildningsdelarna har vi även en tro på den erfarenhet som överförs mellan arbetskamrater i den dagliga verksamheten.

 

Vår strävan är att arbeta med ett nära ledarskap där personalen kan känna trygghet i den verksamhet de arbetar i. Att personalen ska vara delaktig i besluten som fattas. Vi uppmuntrar till förslag och idéer från våra medarbetare då vi ser engagemang för sin arbetsplats gör den bättre. Vi tror att vår verksamhet blir bättre och att omsorgen blir bättre genom öppen dialog i hela verksamheten.