Hur blir jag kund?

 

Har du i dagsläget inget beslut om hemtjänst men är i behov av hjälp i hemmet för att klara vardagen kontaktar du biståndshandläggaren på kommunen.

 

När biståndshandläggaren har bedömt ditt behov av hjälp i hemmet och beviljat insatser har du sedan en möjlighet att välja utförare.

 

Har du redan idag insatser beviljade men har valt en annan utförare så kontaktar du bara din biståndshandläggare på kommunen där du sedan kan välja att byta till oss.

 

Har du frågor innan du väljer oss som utförare är du varmt välkommen att kontakta oss på  072 - 57 24 711 alternativt skicka ett e-post till info@swedsomomsorg.se.