Swedsom Omsorg

 

Swedsom Omsorg grundades 2011 då ägarna såg ett behov av riktad hemtjänst i det utbud som fanns av utförare inom Umeå kommun. Målsättningen från start var att kunna erbjuda hemtjänst till utlandsfödda på deras egna hemspråk och därmed säkerställa en kvalitetsnivå som var högre än övriga utförare.

 

Vidare hade företaget som ambition att kunna erbjuda en väg in på arbetsmarknaden för de utlandsfödda som stod långt ifrån den på grund av bristande språkkunskaper med hade sakkunskaper på området omsorg.

 

Genom åren har vi haft många trogna kunder som stannat och varit nöjda med den omsorg företaget har levererat trots att marknaden har utvecklats även på det då unika konceptet med hemtjänst på hemspråk.

 

Idag är vi ett företag som förutom att vi har möjlighet att leverera språkanpassad hemtjänst levererar omsorg med högt ställda kvalitetskrav och en brinnande önskan att ständigt bli bättre.

 

Vi är omsorgsbolaget för alla!