I TRYGGA HÄNDER

Vi finns för din skull och det är du som bestämmer hur du vill att din beviljade hemtjänst skall utföras.

I TRYGGA HÄNDER

Vi finns för din skull och det är du som bestämmer hur du vill att din beviljade hemtjänst skall utföras.

I TRYGGA HÄNDER

Vi finns för din skull och det är du som bestämmer hur du vill att din beviljade hemtjänst skall utföras.

I TRYGGA HÄNDER

Vi finns för din skull och det är du som bestämmer hur du vill att din beviljade hemtjänst skall utföras.

I TRYGGA HÄNDER

Vi finns för din skull och det är du som bestämmer hur du vill att din beviljade hemtjänst skall utföras.
Hemtjänst

HEMTJÄNST


Vi erbjuder hemtjänst som är anpassad efter dina behov och önskemål. Du är alltid delaktig i vår planering av de insatser du har rätt till. Vi värnar om din integritet och delaktighet och ditt självbestämmande.

För anhöriga

FÖR ANHÖRIGA


Som anhörig/ närstående har du ofta en central roll i den enskildes vardag. Som anhörig kan man behöva stöd och vägledning i vissa situationer. Vi vill hjälpa dig att hjälpa dina nära och kära.

Swedsom omsorg

SWEDSOM OMSORG


Det är du som kund som är i fokus och dina behov som styr vad som skall utföras.
Vi erbjuder en mångfald av kulturer och språk i vår personalpool och gör allt för att
du ska få personal som passar just dig.

Personlig Assistans

PERSONLIG ASSISTANS


Hos oss på Swedsom Omsorg så kan vi erbjuda en personlig assistans som är skräddarsydd efter dina behov
och här helt och hållet på dina villkor. Självbestämmande och delaktighet är något som vi värnar väldigt högt
och vi kan garantera ditt inflytande i din egna assistansprocess.

Kontakta oss

KONTAKTA OSS


För dig som är kund och har hemtjänst eller är anhörig till någon som har hemtjänst och behöver komma i kontakt med personalen hittar du här telefonnummer och övrig kontaktinformation här.

OMSORGSBOLAGET FÖR ALLA

All vår vård och omsorg är personligt utformad i vår hemtjänst och präglas av omtanke och genuint intresse, 
baserat på mångårig erfarenhet och rätt kompetens bland samtliga medarbetare. 

FÖRTROENDE

Vi känner ett personligt engagemang och ansvar för att förmedla hög kvalitet, gott bemötande samt en väl fungerande vård och omsorg.

OMTANKE

All vår omsorg präglas av omtanke och genuint intresse, baserat på mångårig erfarenhet och rätt kompetens bland samtliga medarbetare.

DELAKTIGHET

Vi upprättar en plan tillsammans med dig. För oss är det viktigt att våra kunder är delaktiga. Därför väljer du själv vem som skall ge dig stöd.