Kvalitet

 

På Swedsom Omsorg tror vi på kontinuitet hos våra kunder. Vår önskan är att kunna skapa trygghet och förtroende hos våra kunder genom att arbeta med liten cirkulation på personal och hög kvalitet på den omsorg som utförs av våra anställda.

 

Vi tror på betydelsen av en kontaktperson som den naturliga kontaktpunkten mellan kunden och dennes anhöriga och Swedsom. Att som kund alltid veta vem man ska kontakta för att få svar på sina frågor och funderingar skapar en trygghet för alla parter.

 

Vi tror på delaktighet skapar trygghet och en bättre omsorg vilket gör att vi håller värdet av genomförandeplaner högt i vår verksamhet. När du väljer Swedsom Omsorg kommer vi hem till dig för att planera insatserna och upprätta ett dokument där du som kund får möjlighet att dela med dig av dina tankar gällande hur omsorgen hos just dig ska utformas. Genom att vara delaktig i planeringen av dina insatser skapar vi en bas som gör både personal och du som kund medveten om vad som ska utföras och när du som kund önskar den utförd.